Medarbetare

Lynn Åkesson, verksamhetsledare, professor i etnologi

Marie Cronqvist, biträdande verksamhetsledare, docent och lektor i journalistik och mediehistoria

Ulrika Oredsson, kommunikationsansvarig

Jenny Julén Votinius, docent i civilrätt med specialisering mot arbetsrätt

Markku Rummukainen, professor i klimatologi

Karin Johansson, professor i konstnärlig forskning i musik

Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia

Johannes Strippe, docent i statsvetenskap

Martin Hansen, studentrepresentant

Cecilia Holm, professor i molekylär cellbiologi

Knut Deppert, professor i fasta tillståndets fysik

Jonas Granfeldt, professor i fransk språkvetenskap

Ida Lunga, studentrepresentant