LU Futura-samtal #1: Skånsk klimatomställning

Det allra första LU Futura-samtalet ägde idag rum i Hörsalen på Pufendorfinstitutet inför en 50-hövdad skara av särskilt inbjudna skånska politiker, miljöstrateger, studenter, tjänstemän och företagsrepresentanter. Fokus låg på den senaste och kanske mest betydelsefulla i raden av rapporter från FN:s klimatpanel (IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change), den så kallade 1,5-gradersrapporten.

På plats fanns vår LU Futura-medlem Markku Rummukainen, professor i klimatologi och svensk representant i IPCC. Särskilt inbjudna att delta i panelen var också Caroline Fredriksson Hallin från avdelningen för teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet, och Christer Ljungberg, vd för Trivector och expert på hållbara transportsystem.

Från vänster Markku Rummukainen, Caroline Fredriksson Hallin, Christer Ljungberg och moderator Lynn Åkesson. Foto: Marie Cronqvist

Markku inledde med att beskriva huvuddragen i rapporten, som författats av ett 90-tal forskare från hela världen och har sin kunskapsbas i ungefär 6000 publicerade vetenskapliga artiklar. Den globala uppvärmningen är i nuläget cirka 1 grad Celsius i jämförelse med förindustriella nivåer, men vi närmar oss snabbt 1,5 grader. Rapporten beskriver vad det betyder om vi lyckas stoppa den globala uppvärmningen vid 1,5 grader i stället för 2,0 grader.

Om vi ska ta med oss någonting från IPCC-rapporten, menade Markku, så är det att en halv grad spelar mycket stor roll när det gäller effekter och risknivåer. Ett talande exempel är att vid 1,5 grader försvinner exempelvis mellan 70 och 90 procent av världens korallrev, jämfört med över 99 procent vid 2 grader.

Men vilken betydelse har då klimatförändringarna för Skåne? I sitt inlägg tog Caroline Fredriksson Hallin upp frågan om vad som händer med Skånes kust när havet stiger. Hon framhöll att det händer betydligt mer med vår kust än övriga Sveriges eftersom Skånes kustremsa till stor del består av sandstränder. Sandstränder är känsliga eftersom de är dynamiska och utsatt för konstant erodering. Här finns en översvämningsrisk redan idag, men då havet stiger till följd av klimatförändringarna kommer det att krävas omfattande åtgärder. Caroline efterlyste en nyorganisering av kustskyddsarbetet i Skåne. Ansvaret behöver exempelvis flyttas upp från enskilda fastighetsägare till kommunnivå om den långsiktiga planeringen ska komma till stånd.

Christer Ljungberg hade flera uppmaningar till skånska kommuner, varav en var att styrning bör ske med mål i stället för med prognoser. En annan var att sluta planera för ökad biltrafik och ändra normen för resande. Vi har i stort sett samma bilnorm idag som vi hade för 50 år sedan. Vi är alltså inbyggda i vissa beroenden. Eftersom vi haft kännedom om problemet med fossilbränsle och utsläpp i snart lika lång tid utan att något väsentligt har hänt med transportsektorn kan det nu vara hög tid att ersätta morötterna med piskor. Ingen hållbar utveckling går för närvarande så fort som vi skulle önska – eller så fort som de måste gå. Christer ville också se skånska kommuner gå före när det gäller hållbara transporter, och han önskade därutöver aktivt lobbyarbete för att få tillbaka nattågen mellan Köpenhamn och den europeiska kontinenten.

I den livliga diskussion som följde togs även andra aspekter upp såsom exempelvis risken för extremväder, klimatförändringarnas effekter på folkhälsan vid längre växtsäsong, inklusive ändrade förutsättningar för allergiker, och behovet av att drastiskt minska vår konsumtion. Att allt hänger samman blev tydligt för oss alla åhörare. Klimatfrågans komplexitet kräver komplexa åtgärder. Och, som IPCC-rapporten framhåller: Det är inte omöjligt att begränsa uppvärmningen, men det kommer att krävas aldrig tidigare skådade gemensamma ansträngningar i ett långtgående globalt samarbete!

Cirka 50 personer kom för att lyssna på det första LU Futura-samtalet idag den 9 oktober.

Detta var den första LU Futura-samtalet i vad vi hoppas blir en serie spännande samtal på olika aktuella teman. Introduktionerna av Markku Rummukainen, Caroline Hallin och Christer Ljungberg spelades in och kommer att finnas tillgängliga här på bloggen och via vårt Twitterkonto snart. Håll utkik!

oktober 9, 2018

Inlägget postades i

Futurasamtal