Välkommen till LU Futuras blogg!

LU Futura är en akademisk tankesmedja vid Lunds universitet. Den är en plattform för framtidsfrågor där kunskap från universitets alla fakulteter samlas för att gemensamt belysa angelägna samhällsfrågor.

Arbetet i LU Futura präglas av ett proaktivt förhållningssätt: Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna som ännu inte identifierats? Vad händer när nanovetaren möter bibelexegeten, när cancerforskaren möter medeltidshistorikern, eller när folkrättsjuristen möter den tekniske logistikern? Lunds universitet har en rikedom av såväl spetsforskning som bredd och dagligen äger tvärvetenskapliga dialoger rum vid vårt universitet. Forskare möts i olika konstellationer för att lära av varandra och skapa ny kunskap. LU Futuras specifika roll är att med siktet inställt på framtiden knyta samman det tvärvetenskapliga kunskapsutbytet och använda den samlade kunskapen för en aktiv samverkan med samhället utanför universitetet. Detta upplägg, att arbeta med kunskap från alla fakulteter, är något helt unikt för LU Futura.

LU Futura verkar i gränssnittet mellan universitetet och dess omgivande samhälle. Den ska fungera som en katalysator för nya problemställningar och skapa arenor för samtal med andra aktörer i samhället. Kunskapsinstitutioner som Lunds universitet har alla möjligheter att identifieras som en motor för formuleringar av relevanta samhällsproblem genom att bidra med fakta, analyser och kunskapsunderlag. Med LU Futura vill vi göra just detta.

Denna blogg är en del i uppstarten av LU Futura. En viktig uppgift för oss nu är annars att tillsammans med samtliga fakulteter formera det tvärvetenskapliga team som smedjan ska bestå av. Vi ser med spänning fram emot detta arbete!

februari 1, 2018

Inlägget postades i

Okategoriserade