Gänget är på plats och diskuterar framtidsutmaningar

Nu är skutan sjösatt! Under våren har Lynn och Marie på fakulteternas förslag intervjuat ett antal forskare. Ett härligt gäng har vaskats fram, en forskare per fakultet. Tillsammans ska vi bygga upp tankesmedjan.

Det känns lite som att bryta ny väg medan vi går; det finns gott om tankesmedjor men i de efterforskningar som vi har gjort har vi inte hittat några som bygger sin verksamhet på den breda tvärvetenskap som står till buds här vid LU.

De två gånger vi har träffats har intensiva samtal förts kring vilka som är framtidens stora frågor. Några inte helt otippade ämnen är klimat, framtidens arbetsmarknad och demografiska förändringar såsom en åldrande befolkning och stora folkomflyttningar. Det är förstås frågor som redan ligger på många forskares bord. För Futuragänget gäller nu att ta sig an frågorna på ett sätt så att de gynnas av tankesmedjans tvärvetenskapliga sammansättning. Hur skulle exempelvis en framtid utan fossila bränslen påverka kön, klass, fattigdom, privilegier, arbetsmarknad, människans identitet mm?

En annan kanske mindre tippad framtidsfråga som diskuterades var språket. Vilket språk vi använder verkar enligt forskning ha betydelse för hur vi tänker. Vad innebär det då att hälften av världens 7000 språk beräknas vara utdöda år 2100? Vad vinner och vad förlorar människan på att vi börjar tala alltmer lika varandra, med färre lokala skillnader?

Utbildning och bildning var också en framtidsfråga som många i Futurateamet återkom till. Den är nära sammankopplad med hur man når ut med forskning och hur man ska förvalta det förtroende som akademin fortfarande har.

Inom universitetsvärlden talas ofta om ”samverkan med det omgivande samhället”. Bland vissa ämnen, som medicin exempelvis, finns ett omättligt begär efter forskarna och deras kunskaper. För annan forskning finns inte samma sug. Några Futuraforskare berättade om hur svårt det kan vara få till stånd samarbeten med vissa myndigheter, som inte omedelbart ser nyttan av, eller som inte anser sig ha tid med trevande samarbeten med akademin.

LU Futura har som mål att vara en motor för formuleringen av samhällsrelevanta framtidsfrågor. Ska vi lyckas med detta måste vi slipa på våra metoder för att nå ut och även se till att relevanta samarbetspartners utanför universitetet hittar in.

Ulrika

september 16, 2018

Inlägget postades i

Okategoriserade