Futurasamtal #6: Om Brexits konsekvenser för Sverige och regionen

Den 6e mars, precis innan det mesta i samhället ställdes in och kom att handla om Corona-viruset, höll LU Futura sitt sjätte Futurasamtal. Den här gången om Brexit.
Samtalet spelades in och går att lyssna på som poddcast
Frågorna som diskuterades tillsammans med samtalsledaren Maria Stanfors handlade om hur Sverige och regionen ska hantera att Storbritannien, en av våra viktigaste exportmarknader, nu lämnar unionen.
Storbritannien är ju det enda större EU-land som liksom Sverige stått utanför eurosamarbetet. I och med Brexit förändras balansen inom EU, bland annat vad gäller politik och handel. Utträdet innebär också att EU förlorar en kunskapsnation med stor betydelse för svensk arbetskraft, samt för utbildning och forskning.
Vilka nya handelsströmmar kommer Storbritanniens utträde att föra med sig? Hur påverkas Sverige vad gäller arbetskraft och kunskap? Och hur berör det vår  region?

I panelen:
Martin Åström, policy officer vid EU-kommissionens Task Force for relations with the United Kingdom
Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och expert bl.a. på effekter av förändrad handel
Per Tryding, vd Sydsvenska Handelskammaren

Samtalsledaren  Maria Stanfors är förutom medlem i LU Futura även professor i ekonomisk historia. Deltog på plats i Pufendorfinstitutets vackra lokaler gjorde, förutom LU Futuras medlemmar, inbjudna forskare, näringsliv och andra intresserade av frågan.

april 6, 2020

Inlägget postades i

Futurasamtal