Framtidsveckan 2020: Krafter i rörelse

Samtidigt som LU Futura, i slutet av 2019, började planera temat för årets framtidsvecka påbörjade ett mikroskopiskt virus på en djurmarknad i Wuhan sin resa över världen. Vi satte temat ”krafter i rörelse” utan att ha en aning om detta.
Däremot var vår förhoppning att temat skulle fungera som inspiration för universitetets samtliga fakulteter. Och det gjorde det! Trots den ovisshet som pandemin har inneburit för alla sorters planering innehöll veckan över 50 evenemang som genomfördes på olika sätt och i olika format – antingen enbart digitalt eller enbart fysiskt, men de flesta i kombination.

Först ut var ett panelsamtal lett av litteraturprofessorn Ingrid Elam. Nationalekonomen Andreas Bergh, teologen Jayne Svenungsson, statsvetaren Isabell Schierenbeck och historikern Sanimir Resic diskuterade krafter som håller ihop stater och krafter som får dem att gå sönder. Vilka utmanar den parlamentariska demokratin, vilken roll spelar vår tids migration och folkvandringar och vilken betydelse har religion i dagens politik? 

Staten och demokratin – vilka krafter utmanar dem?
Staten och demokratin – vilka krafter utmanar dem?

Se samtalet här https://www.youtube.com/watch?v=1kY_fpyGUKs&feature=youtu.be

Flera poddar producerades under Framtidsveckan. En del inför publik, som den tredje delen i poddserien Att förstå Corona och dess konsekvenser. I det här avsnittet kompletterades Lundaforskare, en nationalekonom och en virolog, med tidningsvärlden, närmare bestämt Sydsvenskans chefredaktör Heidi Avellan som gav sin bild av hur det har varit att granska pandemin och de åtgärder som myndigheterna vidtagit.

Även ett samtal om humor i kristider mellan medieforskaren Joanna Doona, etnologen Lars-Eric Jönsson samt bibliotekarien och ståupparen Hanna Voog, kunde avnjutas så väl live på Stadsbiblioteket som i efterhand som podd.

 

Andra arrangörer valde att helt avstå från live-publik, som exempelvis CTR –forskarna Patrik Fridlund, Jayne Svenungsson och Mika Vähäkangas som samtalade om kopplingar mellan kristendom, populism och nationalism under rubriken “Korset i nationens intresse”.
https://religionochteologi.podbean.com/

När LU Futura tillsammans med vicerektor Bo Arhén samt Louise Pierce och Cecilia Schubert på Sektion kommunikation i början av 2019  la upp planerna för Framtidsveckan var det med  ett trevligt folkvimmel och mingel framför ögonen. Så blev det av förklarliga skäl inte i år. Coronarestriktionerna satte stopp vid 40 åhörare. Och trots försäkran om behöriga coronaavstånd i stora aulor märktes rädslan för smitta då många  åhörare föredrog den digitala varianten framför att gå ut bland folk.

Om man ändå ska drifta sig till att se något positivt med coronan så är det arrangemangen fått ett längre liv tack vare att de flesta filmats eller poddats. Det har också blivit mer  accepterat att bjuda in långväga gäster som deltar digitalt.

En sådan panel, där endast moderatorn var på plats i Lund, arrangerades av Johannes Stripple och Markku Rummukainen vid LU Futura. Den mångfacetterade panelen bestående av en miljöhistoriker, en nationalekonom, en poet och en forskare i riskhantering diskuterade om Coronatiden skulle gå till historien som viktiga omställningsår för klimatet eller som en tid av uppskjutna beslut. Tyvärr lutade den sammanfattade slutsatsen åt det sistnämnda: Corona kommer inte att fungera som hävstång för att snabba på klimatförbättrande åtgärder.

Johannes Stripple
Johannes Stripple modererade panelsamtalet Brytningstider

https://www.lu.se/artikel/corona-och-klimatet-viktiga-omstallningsar-eller-en-tid-av-uppskjutna-beslut

Även Futuramedlemmarna Jenny Julén Votinius och Jonas Granfeldt höll i ett arrangemang där Corona var utgångspunkten. Fyra forskare gav sin syn på hur EU kommer att påverkas. Statsvetarna Maria Strömvik och Anamaria Dutceac Segesten menade att de flesta EU-medborgare vill se unionen spela en starkare roll i bekämpningen av viruset och att historiskt sett har kriser i det långa loppet påskyndat integrationen.

EU-flaggor
Under rubriken EU efter Corona hölls fyra kortföreläsningar

Juristen Anna Zemskova berättade att EU har upprättat hela 200 nya rättsakter under Coronakrisen. Dessa fokuserar främst på kortsiktiga mål och vilken bäring de får på framtiden återstår att se. Nationalekonomen Fredrik NG Anderssons huvudbudskap var att den ekonomiska krisen långt ifrån är över. En expansiv finans- och penningpolitik har visserligen bidragit till återhämtningen men samtidigt byggt upp stora finansiella obalanser som kommer påverka ekonomin negativt under kommande år.

Hör kortföreläsningarna här https://www.youtube.com/playlist?list=PLXGHXpAti7oFQi3JG5-t9d-sqlxKOSIgc

Sammanflätningen av konst och vetenskap är ett signum för Lunds universitets framtidsveckor.

Karin Johansson och Ulrika Gudmundsson Schönberger
Karin Johansson intervjuar Ulrika Gudmundsson Schönberger


Så även i år där ett av inslagen, arrangerat av Futuramedlemmarna Cecilia Holm, Karin Johansson och Knut Deppert, handlar om konst och hälsa:  kan musik och konst  fungera som läkande kraft?

https://www.youtube.com/watch?v=HYPmHmfkvjc&feature=youtu.be

Veckan avrundades med ett panelsamtal om konst som framtidskraft.

https://www.youtube.com/watch?v=JUWyMofJ8aY 

Dessförinnan hade man kunnat avnjuta tre körverk som var specialskrivits på temat Krafter i rörelse.

Kör
Körcentrum Syd vid konstnärliga fakulteten specialskrev tre körverk på temat Krafter i rörelse


Tanken när beställningen lades i början av året var att fylla Domkyrkan med Lundabor och bjuda på musik och samtal. Nu håller vi tummarna för att detta ska bli görligt i vår! 

Länk körverk https://www.musikisydchannel.se/sv/extrainsatt/krafter-i-rorelse/  

Sammanfattningsvis, vad var bra och mindre bra med årets framtidsvecka:
På plussidan har vi:
+ ett stort engagemang bland universitetets forskare
+ proffsiga arrangemang
+ Alla som medverkat har lärt sig mycket om hur man gör digitala arrangemang
+ Lättare att bjuda in långväga gäster som deltar digitalt (bör utnyttjas mer!)
På minussidan:
– Det blir inget mingel och folkvimmel utan folk!

 

 

 

november 16, 2020

Inlägget postades i

Framtidsveckan