Framtidsveckan 14–20 okt 2019

Vilken vecka!

Första framtidsveckan för Lunds universitet har just passerat. Den 14–20 oktober kunde allmänhet och universitetsfolk välja i ett digert program där forskare och inbjudna gäster diskuterade viktiga framtidsfrågor. Temat för årets vecka var omställningar – Vilka måste vi göra? Vilka vill vi göra? Och vilka vill vi helst slippa vara med om?

LU Futuras Martin Hansen ställer en framtidsfråga till invigningsdagens forskarpanel

Föreläsningar och paneldebatter avlöste varandra i Lund, Helsingborg och Malmö. Skissernas museum, Historiska museet, Botaniska trädgården och Vattenhallen bjöd in till visningar och program. För den som inte kunde komma eller inte fick plats i de fullbokade arrangemangen – eller som för den delen vill se och höra något igen – filmades ett antal evenemang (länk kommer här snart).

Vad har vi då lärt oss av årets Framtidsvecka? Det var naturligtvis omöjligt att gå på alla arrangemang. Men det blev tydligt att frågor om klimatomställningar, artificiell intelligens och  antibiotikaresistens drog till sig ett stort publikintresse liksom seminariet om framtidens arbetsliv med fokus på att arbeta betydligt högre upp i åldrarna. Den som lyssnade på Ljudmiljöcentrums föreläsning om ljuddesign som gör det möjligt för blinda idrottare att springa utan ledsagare fick inblickar i hur framtida rum kan skapas. Och den som undrade över vad som doldes under rubriken ”Framtidens lärande – det porösa universitetet” fick hjälp av tre enastående operaimprovisatörer och en fenomenal pianist i att fundera över vad improvisation kan innebära för en lärandeprocess.

Operaimprovisatörerna sjunger om framtidens lärande vid universitetet

Under måndagseftermiddagen handlade två intressanta och välbesökta seminarier om vem som kommer att bestämma i framtiden. På Palaestra hölls ett seminarium om artificiell intelligens, där en rad forskare från olika discipliner, samtliga knutna till det mycket aktiva AI-nätverket vid Lunds Universitet, beskrev robotiseringens och automatiseringens betydelser för deras respektive områden. Kommer våra framtida politiker och opinionsbildare att vara robotar och vad innebär detta för demokratin? Vilka möjligheter, faror och omställningar finns när det gäller användandet av AI inom vården?

Ginna Lindberg pratade om Trumps USA under måndagseftermiddagens panel om globala maktförskjutningar

Det andra större måndagsseminariet ägde rum i Edens hörsal och handlade om global politik och maktförskjutningar. Forskare och experter på olika länder och världsregioner – USA, Ryssland, Mellanöstern, Kina och EU – bidrog med insikter och funderingar om vart världen är på väg. Hoppfullheten lyste med sin frånvaro, men vissa panellister var dystrare än andra. Särskilt mörka bilder gavs av Ekots utrikeschef Ginna Lindberg, som talade om Trumps USA, och av lundahistorikern Klas-Göran Karlsson, som pratade om Putins Ryssland. Vi som besökte detta seminarium, bland oss glädjande nog väldigt många studenter, gick därifrån lite oroligare men också mycket klokare.

Under fredagslunchen samtalade historikern Björn Lundberg med idéhistorikern Thomas Kaiserfeld och ekonomhistorikern Astrid Kander på Stadsbiblioteket. Temat var ”Historiska omställningar” och samtalet (som kan lyssnas på i efterhand i podden HT-samtal) kom att kretsa kring industriella revolutionen och tekniska, ekonomiska och framför allt energirelaterade omställningar i det förflutna. Vilka lärdomar kan utvinnas av dem? Kanske bland annat att ”medvindsförändringar” är lätta att genomföra medan ”motvindsförändringar” kräver uppoffringar. Att avstå med utgångspunkt från en hög standard är svårt nog, men hur kan vi kräva att andra, fattiga, människor ska avstå från en utveckling som vi i västvärlden redan har haft? Och med tanke på samtidens dystra framtidsförutsägelser, finns det ett behov av att återerövra framtiden, ”reclaim the future”?

Per Svensson modererade invigningsdagens panel på temat “Omställningar”

Detta är bara några nedslag i allt spännande som erbjöds under Framtidsveckan. Veckan invigdes av rektor Torbjörn von Schantz och LU Futuras Marie Cronqvist, och följdes av ett panelsamtal på temat Omställningar ledd av Per Svensson, politisk redaktör på DN. Panelen vände och vred på frågor som om det är möjligt för forskningen att ta fram rationella underlag för nödvändiga omställningar och om forskarens roll i förhållande till politiken. Trots att framtiden alltid måste vara oviss menade paneldeltagarna att underlag går att leverera och måste levereras från forskare till beslutfattare.

Hanna Voog ledde avslutningsdagens paneldiskussioner

Framtidsveckan avrundades på fredagseftermiddagen med annat panelsamtal. Under ledning av Hanna Voog, bibliotekarie och komiker, ställdes frågan om det ens är möjligt att förutspå framtiden. Filmklipp från den legendariske och nyligen bortgångne Bengt Feldreichs program År 2000 – människan i morgondagens värld från 1969 bildade utgångspunkt för diskussionen. Avslutningsvis ställdes frågor insamlade från tidigare arrangemang under veckan och från den närvarande publiken till Futurateamets medlemmar – ett slags Fråga Lund i skepnad av Fråga Futura. Det kom att handla om huruvida det var bättre förr, om hur energi- och vattenförsörjning ska klaras, om hur gamla människor kan bli, om forskningens blinda fläckar eller om hur man ska berätta om klimatförändringar så att människor förstår.

En reflexion som kan göras om budskapen från Framtidsveckan i sin helhet är att trots många och svåra problem att lösa och stundtals dystra framtidsperspektiv fanns en tilltro hos forskarna om lösningar och möjligheter. Några enkla utvägar skisserades inte. Förändringar och omställningar krävs av oss alla och den mänskliga förmågan till anpassning kommer att sättas på prov. Men som det stod i programbladet för Framtidsveckan 2019: Omställningar är det möjligas konst!

Vi i LU Futura vill ge en särskild guldstjärna till Louise Pierce, Cecilia Schubert och deras skickliga team på Sektionen Kommunikation, som samordnade alla aktiviteter under Framtidsveckan!

oktober 28, 2019

Inlägget postades i

Framtidsveckan