Framtidsfrågor får en egen vecka

Häromdagen fattade rektor beslut om att en Framtidsvecka ska bli ett årligt inslag i universitetets publika verksamhet. 350-årsjubileets vetenskapsveckor blev en positiv erfarenhet och det är med dessa i åtanke som universitetet nu ska samlas till en ny gemensam populärvetenskaplig vecka. I år infaller veckan den 14- 20 oktober. Då kommer det att bjudas till paneldebatter, föredrag, rundabordssamtal mm med framtiden i siktet. Målgruppen är, precis som under jubileets vetenskapsveckor, allmänhet, studenter och anställda. 

Varje framtidsvecka ska ha ett undertema. I år blir detta:

Omställningar – Vilka måste vi göra? Vilka vill vi göra? Och vilka vill vi helst slippa vara med om?

LU Futura deltar inte bara med programpunkter utan också i själva redaktionsarbetet. Den 26 mars har vi vårt första redaktionsmöte tillsammans med Carin Nilsson från Samverkansinitiativen, Ann-Katrin Bäcklund från Pufendorf, vice rektor Bo Arhén samt Patrik Amsellem från Skissernas. Tills dess hoppas att vi att vi fått in bidrag från samtliga fakulteter. Vi ser fram emot programpunkter om omställningar som det redan idag talas mycket om – exempelvis om energi, klimat eller arbetsmarknad. Men vi hoppas också på programpunkter från oväntat håll. Det kan handla om omställningar som är potentiella, omvälvande eller osynliga. Eller historiska – vilka omställningar har gjorts genom historien och vad lär dem oss idag?

Läs mer här

mars 9, 2019

Inlägget postades i

Framtidsveckan