Framtidens språk – vilka är hotade och vilka är på frammarsch?

2019 är det internationella året för hotade ursprungsspråk. Av världens 6-7000 språk riskerar nästan hälften att vara utdöda vid seklets slut. Men vad är det som gör att vissa språk hotas och att andra går framåt? Och vilka språk är på frammarsch i Sverige? Jag intervjuade språkforskarna Niclas Burenhult och Jonas Granfeldt (från LU Futura) och fick svar på många frågor, men inte alla. Bland annat hade jag velat veta mer om huruvida och i så fall på vilket sätt vi ser världen genom det språk vi talar. Betyder språket vi använder något för hur vi uppfattar världen?

Jonas Granfeldt säger att han tror att språket har ”viss betydelse” för hur vi ser på världen och att han gärna hade sett mer tvärvetenskaplig forskning med kognitionsforskare, beteendevetare och lingvister på det här området.
Jag håller med, det hade varit intressant. Läs intervjun här

 

mars 1, 2019

Inlägget postades i

Språk och kommunikation