Sida 1 / 1

mars 11, 2019 | Ulrika

Futurasamtal #2 och #3. Rundabordssamtal om klimatfrågan

Under våren anordnades Futurasamtal om klimat med två olika tidningsredaktioner - Dagens Nyheter och Sydsvenska dagbladet. Nedan ett referat från första tillfället, den 7 …
  • Futurasamtal
0 Kommentarer
mars 9, 2019 | Ulrika

Framtidsfrågor får en egen vecka

Häromdagen fattade rektor beslut om att en Framtidsvecka ska bli ett årligt inslag i universitetets publika verksamhet. 350-årsjubileets vetenskapsveckor blev en positiv erfarenhet och …
  • Framtidsveckan
0 Kommentarer
november 15, 2018 | Ulrika

Vad kännetecknar en akademisk tankesmedja?

Det finns dem som undrar hur LU Futura i egenskap av en akademisk tankesmedja skiljer sig från andra tankesmedjor. Ordet tankesmedja kopplas ofta ihop …
  • LU Futuras arbetsmetoder
0 Kommentarer